Диалог

Диалог е мултидиагностичен софтуер, който позволява в процеса на диагностика нагледно да се представи цялостна картина за общото състояние на организма и на отделни органи.

heart

Възможности на програмата

Определяне на функционалното състояние на органите и системите, свързани с биологично активни точки

Определяне на етиологията (причините) и източника на заболяването

Индивидуален подбор на лекарствени средства, диетични храни и хомеопатични препарати

Сравняване на резултатите от изследванията

Създаване на отчети и възможност за тяхното разпечатване

dialog_sample_picЛИЧНА КАРТОТЕКА НА ВСЕКИ ПАЦИЕНТ

Благодарение на базата данни с пациентите, вие получавате бърз достъп до всяка една от предишните сесии, съхранени в паметта на програмата.

Вие ще бъдете в състояние да следвате динамиката на състоянието на пациента. В допълнение към данните за състоянието на организма в базата данни се съхраняват личните данни на всеки пациент.

Отчет по експрес диагностика

По време на диагностичния процес, който трае 3 – 3,5 минути на екрана се показва визуализация, интерпретираща процеса.
В горния десен ъгъл има скала, която информира за хода на измерването в процентно изражение.

Тълкуване на резултатите
След измерването, интерпретация на резултатите може да се гледа по следните начини:

Прозорец /Системи/

Основните системи на организма са условно разделени в 8 групи.
Всяка система се представя под формата на три „епруветки“.

За всяка от системите резултатите са изобразени по аналогичен начин.

Трите епруветки под всяка система са оцветени съответно със син, червен и зелен цвят. Височината на стълбчетата в тях дава сведение за състоянието на дадената система.

screen04Прозорец /Гръбначен стълб/

В този прозорец информацията от измерването е представена като цветно графично изображение на гръбначен стълб. Червеният и синият цвят отразяват отклонения на параметрите от нормата – изобразена чрез зеления цвят.

screen05Прозорец /Чакри/

В прозорец Чакри всички измерени показатели са фокусирани в системата от основните седем чакри.

При доближаване на мишката върху условното изображение на чакрите (изобразени като концентрични кръгове на фона на човешкото тяло), в дясната част на екрана се появява обща информация за дадената чакра: наименование, свойства, фунции, проблеми.

screen06Прозорец /АУРА/

Прозорецът Аура дава визуална представа за състоянието на енергийното поле на пациента, съответно за здравословното му състояние, установено по време на диагностиката.

Цялата област около човешката фигура – аурата, е изобразена с условни цветове и е разделена на сегменти. Всеки сегмент съответства на определен орган. Маскимално добрите значения се виждат като изцяло изпълнени сектори от аурата.

screen07Прозорец /Динамика/

От този прозорец могат да се проследят резултатите от диагностиката в три варианта: по всички системи, по отделните органи и в стълбовидна диаграма.

screen09Диагностика по Фол

Прозорецът „Диагностика“ е проектиран максимално информативно за лекарите. При изборът на точка на картата с меридианите, в горния десен прозорец можете да видите органа, който съответства на избраната точка,  а в прозореца под него съответните точки на човешкото тяло.

Под картата с меридианите се показва динамично представяне на процеса на измерване в една точка.