Възможности на Биорезонансната Терапия

Област на приложение

brt21

Биорезонансата терапия притежава абсолютно универсален спектър на приложение. Областта на показания на този метод обхваща всички срещащи се нарушения, независимо от това дали те са остри, хронични или функционални.

На първо място – хронични дегенеративни заболявания, ревматизъм, отслабване на имунната система, алергии. Болкови симптоми от всякакъв характер. Невралгични болки, ревматични невралгии, подутини при пред и следоперативни болки, трудно зарастващи рани, следоперационно лечение. Астма, бронхит, гастрит, дуонденит, язва, болки в резултат на злокачествени образувания.

brt2logos

Терапевтичното въздействие може да се прилага върху всички органи и системи от органи. Някои заболявания, при които се постига терапевтичен успех: мигрена, хронични и остри заболявания на лимфната система, сърдечни и сърдечно-съдови заболявания, панкреатит, кисти на задстомашната жлеза, матката и яйчниците, диабет при деца и възрастни, цистит, нефрит, белези /цикатриса/, пред и следоперационно лечение в стоматологията. Алергии, предимно към хранителни продукти, нарушения в съня, всички видове на токсично въздействие, включително отравяне и много други.

Граници на приложение

brt22

Може да се разчита на успех при използването на БРТ – терапията при лечение на всяко състояние, при което съществена роля играят електромагнитните колебания и информацията – била тя за патология или за здраве.

Сферата на използване е много голяма. Не е известна нито една област от медицината, в която да не играят роля собствените колебания на пациента. Затова може да се каже, че за използването на дадения метод не съществуват граници и противопоказания.

БРТ е особено ефективна в тези случаи, когато постигането на терапевтичен успех чрез методите на традиционната медицина е невъзможно или е съпроводено с големи загуби на време и пари.