Биовълна

БИОВЪЛНА е уникален уред, който неутрализира вредните за човешкия организъм вещества и възстановява натуралните качества на продукта.

За продукта

Биовълна 3

БИОВЪЛНА е едно съвременно, безопасно и уникално по своето приложение средство, с което можем да имаме по-чиста храна, вода и напитки, да неутрализираме различни негативни външни въздействия, да балансираме енергията на фините полета на своето тяло. На практика с този апарат се провежда индукционно информационно-биорезонансно въздействие. От една страна то способства за блокиране в храните и в напитките на вредните токсични вещества, а от друга страна съдейства за възстановяване на нарушеното саморегулиране на организма, вследствие на неблагоприятната външна среда, на нашите негативни емоции и мисли, на отрицателно натоварените думи, отправяни от нас и срещу нас.

В биорезонансния апарат БИОВЪЛНА са включени три програми, които обхващат широко поле на въздействие.

Въздействието на трите програми е възможно както на клетъчно ниво, така и върху организма като цяло. При създаването на апарата са използвани честоти, които са установени от учените Фол, Шмидт, Райф, Кларк и др. Комплексът от подбрани програми за биорезонансно въздействие (нискоенергийно електромагнитно излъчване) регулира и възстановява природния потенциал на организма и на продуктите, върху които се прилага.

За генериране на сигнали в процеса на работата, апаратът използва Advanced Timers микроконтрольор от типа ARM и програмно-апаратен от типа DDS, като прилага алгоритъма на Брезенхеман. Това позволява да се осигури висока точност на зададените честоти, гъвкавост на възможностите и т. н.

УПЪТВАНЕ И ФУНКЦИИ

Инструкции за употреба и програми

 

Сертификати

BIOWAVE EC БИОВЪЛНА ЕС