ПОДХОДЯЩА АЛТЕРНАТИВА ЗА ПРОФИЛАКТИКА ПРИ ВИРУСИ

Как можем едновременно да засилим имунната система, да унищожим вируса и в същото време да освободим от лимфната система натрупаните отрови?

коронавирус

c0db800b23f08a81998aefde94110bb2_XL
Как можем едновременно да засилим имунната система, да унищожим вируса и в същото време да освободим от лимфната система натрупаните отрови? – този комплексен подход помога на тялото да се справи цялостно с проблемите, породени от инфекции. Към комплексния метод се прибавя и профилактиката и лечението на органите и системите в организма.

Как комплексно можем да извършим
тези три основни действия едновременно?
От далечните векове още е известно, че за прогонване на болести и епидемии – вкл. чума и холера, едно от най-ефективните противоинфекциозни мерки е било използването на силата на камбанния звън.
Защо при такива епидемии камбаните на всички църкви са започвали да бият едновременно? – днес науката има обяснение за този положителен ефект.
Установено е от редица учени, че камбаните генерират честота в ултразвуковия диапазон и така действат срещу вируси и зарази. По мнението на екипа на акад. Шипонов звънът от камбаните разрушава структурата на вирусите на жълтеницата и на грипа на 5 км. разстояние.
Днес технологиите са достатъчно напреднали и е натрупан много опит от различни изследователи в използването на честотите не само при обезвреждане на вируси, бактерии, гъбички и други паразити, но също и при лечение и профилактика на всички органи и системи в тялото.

Как можем да се възползваме в днешния забързан ритъм от тези достижения на съвременната медицинска и квантовофизична наука? – това вече можем да направим, дори докато извършваме обичайните си задачи, докато сме в движение или в покой, когато спим или сме активни и т. н. С тази цел са разработени специализираните терапевтични медицински апарати на честотен принцип – те могат да прилагат лечебните програми стационарно или чрез техния „джобен формат“, който може да бъде навсякъде и по всяко време с нас.
Днес учените признават, че най-ефективният способ за разбиване матрицата на всички видове паразити – от най-малките до най-големите, е резонансно-честотното излъчване.
Изследователите са открили, че различните видове паразити в тялото създават обща енергийна матрица – живеят в обща система и се подкрепят взаимно. Единственият действен начин да се разбие тази симбиотична матрица и да се унищожат всички видове паразити – гъбички, едноклетъчни, вируси, бактерии, хелминти, е честотното въздействие, тъй като биорезонансните програми излъчват към тях точни и конкретни честоти.

Съвременни мобилни и стационарни апарати на принципа на биорезонанса произвежда и предоставя на българския и на външните пазари компания Олвия Инф.
С този тип апарати можете едновременно да унищожавате вирусите от всякакъв вид, настинки, грип или специфичен вирус (Епщейн бар, Херпесни, вирус Коксаки, Папилома, Хеликобактер и мн. др.), да почиствате лимфата, да оздравите имунитета си и да възстановите засегнатите от паразита органи и системи.
Това се извършва, като в мобилния или в стационарния терапевтичен апарат се включи конкретно изготвен терапевтичен Комплекс от честотни програми, които съвместно могат:
– да стабилизират, да регулират и да стимулират имунната система като цяло, както и отделните органи, които имат задачата да я поддържат в оптимално състояние
– да атакуват директно определен тип или група вируси, както и конкретен техен представител, вкл. и на вирусите от вида Коронавирус
– да се включат симптоматични програми или такива, които очистват лимфната система и детоксикират тялото.
Тези Комплексни програми се изготвят от компетентен лекар-специалист – в зависимост от индивидуалното състояние на пациента, и се въвеждат в апарата.
Използването на програмите от апарата е изключително лесно и не изисква никакви предварителни познания.

КОМПАНИЯ ОЛВИЯ ИНФ разполага с подходяща апаратура, както и с лекар-специалист и има възможност да предостави диагностика и терапия на различни вируси или състояния, причинени от тях.
Можете да се обадите в офиса на компанията всеки работен ден от 9.00 – 17.00 ч.