КАТАЛОЗИ ОЛВИЯ

Каталог ОЛВИЯ 2019

Catalog Olvia last_Page_01

Компания ОЛВИЯ ИНФ ООД е водеща в областта на биорезонансните технологии. Тя предлага на българския, европейския и на други пазари високотехнологични биорезонансни апарати – диагностични и терапевтични. Произвежданите от компанията апарати отговарят на всички нормативи и стандарти, които се изискват в Европейския съюз.

Catalog Olvia Inf 2019

НОВО! Биовълна Премиум

Бивълна Премиум

БиоВълна Премиум помага да се освободите от негативното въздействие на околната среда, включително от паразитите в храната и водата и да поддържате своя имунен статус на подходящото здравословно ниво.

Каталог Биовълна Премиум

Каталог АГАПИТ

Агапит

Функционалните възможности на терапевтичния комплекс АГАПИТ са много широки. Той ефективно може да се използва както в лечебни заведения и в различни по насоченост кабинети, така и в домашни условия. Комплексът осигурява възможност терапията да се извършва и по двата начина за подаване на информация към пациента: контактно (с електроди) и безконтактно (чрез външен индуктор с кабел – Матрак).

Каталог Агапит

Апарати серия ПАРТНЕР

Корица партнери

Терапевтичното въздействие върху заболяванията, симптомите и възбудителите с трите вида апарати – Партнер, Партнер Индукшън и Партнер Про, се извършва с едни и същи честоти.

Апарати серия ПАРТНЕР

Съдържание на справочника ЛАЙФ Командер 2

Лайф ком 2

Книга-справочник ЛАЙФ Командер 2 където са описани всички програми, тяхното предназначение и комбинации.

СЪДЪРЖАНИЕ на справочника Лайф Командер