КАТАЛОЗИ ОЛВИЯ

НОВО!!! ВЪНШЕН ИНДУКЦИОНЕН ЕЛЕКТРОД (МИНИ-КИЛИМЧЕ)

Миникилим

Външният Индукционен Електрод (мини-килимче) излъчва честоти, чрез които извършва квантова терапия. По време на терапията с биорезонансните апарати мини-килимчето създава много по-голямо излъчвателно поле.
Мини-килимчето работи като излъчвател с всички биорезонансни устройства на компания ОЛВИЯ ИНФ, които имат изход “индуктор“, например:
Партнер ПРО, Партнер Индукшън, Биовълна Мини.

Когато се прилага за терапевтично въздействие, лечебните и защитни честоти достигат по-обхватно и по-ефективно до различните органи и системи в тялото.

МИНИ КИЛИМЧЕ

Каталог ОЛВИЯ 2019

Catalog Olvia last_Page_01

Компания ОЛВИЯ ИНФ ООД е водеща в областта на биорезонансните технологии. Тя предлага на българския, европейския и на други пазари високотехнологични биорезонансни апарати – диагностични и терапевтични. Произвежданите от компанията апарати отговарят на всички нормативи и стандарти, които се изискват в Европейския съюз.

Catalog Olvia Inf 2019

НОВО! Биовълна Премиум

Бивълна Премиум

БиоВълна Премиум помага да се освободите от негативното въздействие на околната среда, включително от паразитите в храната и водата и да поддържате своя имунен статус на подходящото здравословно ниво.

Каталог Биовълна Премиум

Каталог АГАПИТ

Агапит

Функционалните възможности на терапевтичния комплекс АГАПИТ са много широки. Той ефективно може да се използва както в лечебни заведения и в различни по насоченост кабинети, така и в домашни условия. Комплексът осигурява възможност терапията да се извършва и по двата начина за подаване на информация към пациента: контактно (с електроди) и безконтактно (чрез външен индуктор с кабел – Матрак).

Каталог Агапит

Апарати серия ПАРТНЕР

Корица партнери

Терапевтичното въздействие върху заболяванията, симптомите и възбудителите с трите вида апарати – Партнер, Партнер Индукшън и Партнер Про, се извършва с едни и същи честоти.

Апарати серия ПАРТНЕР

Съдържание на справочника ЛАЙФ Командер 2

Лайф ком 2

Книга-справочник ЛАЙФ Командер 2 където са описани всички програми, тяхното предназначение и комбинации.

СЪДЪРЖАНИЕ на справочника Лайф Командер

ПРОГРАМИ НА SD-КАРТА

Partner Pro 500 progr 1 KORITZA – Копие

Информацията в книжката „Програми на SD-карта“ е лесен пътеводител, който ще ви ориентира какви програми са включени в SD-картата на биорезонансните терапевтични апарати: Партнер Про, Партнер Индукшън, Агапит, Спарк.
Във всеки от апаратите има общо по 479 програми, които за улеснение в ползването и в търсенето им, са подредени по раздели.

Програми SD-карта