slider_pic_1
slider_pic_2
slider_pic_3
slider_pic_4
slider_pic_5

dialaog

Версия 2.11

Диалог е мултидиагностичен софтуер, който позволява в процеса на диагностика

нагледно да се представи цялостна картина за общото състояние на организма и на

отделни органи.