Биовълна FOOD

Биовълна FOOD

Biowave single 3.0

Структоризатор Биовълна FOOD – това е прибор, който неутрализира вредните за човешкият организъм вещества и възстановява натуралните качества на продукта.
Структоризатор Биовълна FOOD – е вашият кулинарен помощник, който пази Вашето здраве като от който и да е продукт прави екологичен шедьовър.
Този умен високотехнологичен прибор разпознава токсичните вещества в продуктите и блокира техните способности да проявяват патогенни свойства. В резултат токсичното вещество не променя количеството си, но се променя качествено. Токсините вече не могат да осъществят каквито и да било реакции в организма и в неутрален вид се извеждат по естествен път в рамките на 24 до 48 часа.
Генерираното от уреда поле има изразена биологична активност. Това поле въздейства неблагоприятно върху патогенните организми, отровите и токсините. За обеззаразяване на продуктите за хранене и на водата, помагат информационните матрици на препарата хлорхексидин, а също и сорбентните антидоти и унитола. Прилага се и съответната амплитудна модулация на източника на оптично излъчване. Всичко това предотвратява попадането на инфекции в организма чрез храната и водата и осигурява профилактика срещу много заболявания.
Обработените с Биовълна FOOD плодове и зеленчуци много по-дълго време остават свежи. И това не са всички възможности на уреда. Той не само обеззаразява, а също и структурира и активира водата;
премахва въздействието върху организма на вредните химични и биологични примеси.

Начин на употреба:
Продуктите се поставят в неметален съд ОКОЛО уреда. Съдът може да е изработен от стъкло, керамика пластмаса, но не и метал, защото металът възпрепятства нормалкото преминаване на вълните. Копчето се натиска на позиция включено. Чува се краатък звуков сигнал и светодиодите започват да мигат. Цикълът на вълново въздействие е 17 минути, след което светлинната индикация угасва и продуктите са готови за консумация.
Под въздействието на вълните излъчвани от уреда, водните молекули (подредбата на самите кластърни образувания) се структоризират (подреждат) във вида в който се намират при
естествени природни условия, като по този начин се неутрализират вредните влияния на обикновената чешмяна вода, както и бутилирана минерална, заради условията на които са били подложени преди да достигнат до Вас.