Смарт

Апаратът СМАРТ е разработен на базата на биорезонансната технология. Това е честотно-резонансно въздействие с универсално приложение при остри, хронични или функционални нарушения.

За продукта

smart_sm

SMART е ултрапортативно устройство, което съдържа различни честотни пакети за резонансно-честотна (с индукционно поле със слаба интензивност) терапия, която позволява да се деактивира действието на патогенни макро- и микроорганизми  и техните токсини, които са причина за много заболявания и патологични състояния.

Този вид терапия позволява ефективно да се лекуват болести, предизвикани от всякакви видове възбудители, с различни форми на локализация в органите и тъканите, на всички стадии от процеса, без да се наврежда на организма. Заедно с това в апарата са записани пакети от по три честотни програми, които могат да се избират с помощта на бутоните.

Като използвате специализирано програмно осигуряване за компютър, имате възможност да променяте пакетите от честотни програми, съдържащи се в апарата. Включването към компютър се осъществява чрез USB кабел.

УПЪТВАНЕ И ФУНКЦИИ

Упътване за работа с устройството Смарт

Програми .pdf

Програми за котки.pdf

Програми за кучета.pdf

Инсталиране на програми

Смарт Видеоурок

 

 

 сертификати

SMART EC СМАРТ ЕС