Биовълна Премиум

БИОВЪЛНА ПРЕМИУМ –ЕФЕКТИВНА ЗАЩИТА ОТ НЕГАТИВНА ОБКРЪЖАВАЩА СРЕДА, И ЗА ПО-КАЧЕСТВЕНА ХРАНА И ВОДА.

За продукта

Бивълна Премиум

Съвременният биорезонансен уред Биовълна Премиум беше създаден от компания Олвия Инф като ефективен отговор за неутрализиране на външните неблагоприятни влияния, на паразитни присъствия и др. Той създава подходящи условия за нашето тяло – да може да изолира и да извежда вътрешните токсини, образувани от организма. Генерираното от уреда поле има изразена биологична активност. Всички включени в него програми съдействат и помагат да бъдем по-здрави, изпълнени с енергия и да водим по-пълноценен живот.
Биовълна Премиум включва две отделни секции: за ИЗЧИСТВАНЕ НА ХРАНИ И ВОДА и за ЗАЩИТА ОТ ВЪНШНИ ФАКТОРИ.
В първата секция са вградени програмите, с помощта на които водата, храната и всичко, което постъпва в нашия организъм се очиства до степен, в която да не нанася вреда за клетките и за тялото като цяло, да го предпази от външни влияния.
Втората секция съдържа ценни програми, с които можем да неутрализираме огромното замърсяване на обкръжаващата ни среда, която ни атакува чрез въздуха, шума, естествените геопатогенни зони, йонизиращите фактори и др.
Според експериментално получени резултати, генерираното от уреда електромагнитно поле има подчертана и контролирана биологична активност. Неговото въздействие е неблагоприятно за тъканите на живите патогенните организми, за отровите и токсините, но е благоприятно за човешките и животински тъкани, системи и органи.
Известно е, че понижаването на имунитета е отворена врата към влошаване на здравето. А основното състояние на имунната система зависи от: качеството на водата, храната и въздуха, от хроничния стрес и недостига на физическа активност, от всевъзможните облъчвания и натоварвания.
За да се възстанови и да се засили имунната система, е необходимо да се предприемат комплексни мерки за съхраняване на здравето и дълголетието. Учените твърдят, че по природа ни е отредено да живеем над 100 години. Но на практика, ние вместо над 100 години, често живеем едва около 60 – 70 години.
Уредът БиоВълна Премиум е отговор на въпроса как да се защитаваме и да подобряваме здравето си, да получим повече сили и енергия.

БиоВълна Премиум помага да се освободите от негативното въздействие на околната среда, включително от паразитите в храната и водата и да поддържате своя имунен статус на подходящото здравословно ниво.

Каталог Биовълна Премиум