Партнер Про

Партнер Про е предназначен да се използва предимно за професионални цели – в терапевтични, рехабилитационни и други кабинети.

За продукта

Partner Pro

Партнер Про е предназначен да се използва предимно за професионални цели – в терапевтични, рехабилитационни и други кабинети. Това не изключва и възможността той да бъде ползван и за лична употреба в домашни условия. Апаратът работи безконтактно и контактно. Контактният метод на въздействие – чрез два ръчни електрода, увеличава силата на честотното въздействие, особено, когато става дума за отстраняване на паризитно присъствие. Тази опция дава възможност да се намали времетраенето на процеса на терапията и дори да се редуцира броят на терапиите в един лечебен курс. По мнението на специалистите, използването на ръчните електроди повишава ефективността на честотното въздействие с около 20% (по-ради директия допир на електродите до ко-жата), особено при програми за премахване на паразити.При безконтактната терапия апаратът се поставя до тялото или се използва под-вижния външен индуктор-колие. Апаратът Партнер Про има общо 479 антипаразитни и терапевтични програми в паметта на мини SD-картата. Те са разде-лени по няколко различни класификации: про-грами за терапия по системи; при инфек-циозни заболявания, проблеми със зъбите, травми, различни ефекти – антиоксидантен, антиревматичен, противовъзпалителен и др.; програми по дерматология, козметология, ендокринология и др., за детоксикация на организма, при емоционални и психични проблеми; свързани с често-тите на главния мозък, за увеличаване на адаптивните ресурси на отделните органи и системи и др. Партнер Про единствен от серията разполага с вграден генератор за допълнително въвеждане на честоти. Важна особеност на апарата е диференцираната схема за подбор на терапевтичните честоти и ин-тензивността на сигнала, на времето за провеждане на един цикъл на въздействие.Партнер Про е съвместим със софтуерния програматор Лайф Командер и могат да се добавят допълнително още програми от 3 775-те в програматора.