Спарк

СПАРК е преносимо електронно устройство, програмирано да генерира ниско интензивни електромагнитни честоти и индукционно поле.

За продукта

spark_sm

     Апарат СПАРК

  • компактен
  • два вградени независими DDS генератора
  • регулиране на интензивността на въздействие
  • голям информационен дисплай
  • гласов съпровод на управлението на апарата
  • вградената памет позволява да се запишат до триста честотни пакети
  • Подържа SD карти за допълнителни програми

УПЪТВАНЕ И ФУНКЦИИ

Апаратът  Спарк  е съвместим с програмата  Лайф Командер  и работи в честотен диапазон от 0 до 30 МХц. Количеството на вградените програми е 450. Има вграден DDS генератор на честоти. Уредът е многофункционален, за станционарно използване както в клиники, така и у дома.

По време на терапевтичното въздействие се използва контактен, без контактен и индукционен метод за предаване на честотните спектри.

Характеристиките на „лечебните“ вълни се подбират така, че при тяхното наслагване с патогенното излъчване,  последното отслабва. В резултат на лечението се нарушава физиологията на патогенните клетки (например бактерии, или клетките на паразити). При продължително лечение клетките им умират. За човека това въздействие е безопасно- силата на излъчване от апарата е много слаба (биопотенциалите имат незначително напрежение), а характеристиките му не влияят на собствените му тъкани.

При правилен подбор на честотите след първите сеанси на лечения болния се чувства значително по-добре. Курсът на лечение зависи от характера на заболяването и възбудителя, който предизвиква заболяването, и по правило се състои от няколко дни, до няколко месеца. Ефективността на биорезонансната терапия е много висока. На такова лечение се поддават даже заболявания, които много трудно се лекуват с традиционни методи или които въобще не се лекуват. Биорезонансната терапия с устройството Спарк се е доказала подходяща за лечение на болни с хронични заболявания.

 

Програми на Спарк

 

Декларации ЕС Спарк за сайт 2