Възможности на Биорезонансната Терапия

brt21

Област на приложение

Биорезонансата терапия притежава абсолютно универсален спектър на приложение. Областта на показания на този метод обхваща всички срещащи се нарушения, независимо от това дали те са остри, хронични или функционални.

На първо място – хронични дегенеративни заболявания, ревматизъм, отслабване на имунната система, алергии. Болкови симптоми от всякакъв характер. Невралгични болки, ревматични невралгии, подутини при пред и следоперативни болки, трудно зарастващи рани, следоперационно лечение. Астма, бронхит, гастрит, дуонденит, язва, болки в резултат на злокачествени образувания.

brt2logos

Терапевтичното въздействие може да се прилага върху всички органи и системи от органи. Някои заболявания, при които се постига терапевтичен успех: мигрена, хронични и остри заболявания на лимфната система, сърдечни и сърдечно-съдови заболявания, панкреатит, кисти на задстомашната жлеза, матката и яйчниците, диабет при деца и възрастни, цистит, нефрит, белези /цикатриса/, пред и следоперационно лечение в стоматологията. Алергии, предимно към хранителни продукти, нарушения в съня, всички видове на токсично въздействие, включително отравяне и много други.