Видео

Представяне на биорезонанса и неговото приложение

Представяне на биорезонанса и неговото приложение.