Събития

subitie1

Информация за обучителен курс по „Електропунктурна, електрозонална диагностика и информтерапия“.

КОМПАНИЯ ОЛВИЯ ОРГАНИЗИРА ПЕТДНЕВЕН ОБУЧИТЕЛЕН КУРС ПО

„ЕЛЕКТРОПУНКТУАРНА, ЕЛЕКТРОЗОНАЛНА ДИАГНОСТИКА И ИНФОТЕРАПИЯ“

 29.05.2019-2.06.2019

Това обучение е подходящо и препоръчително за всички, които искат да усъвършенстват познанията и практическите си умения

в провеждането на електропунктурна диагностика по метода на Фол.

Курсът е отворен и за начинаещи, които желаят да получат знания и практически опит в извършването на диагностичен тест по метода на Фол.
Практикуващите Експрес-диагностика също могат да участват в курса, тъй като това ще разшири познанията им за меридианната система,

използвана в теста и в тълкуването на информацията, получена при диагностиката.

Обучението е с предварително записване. Местата са ограничени. Цената за курса е 100 лв. на ден.

ЛЕКТОР И ВОДЕЩ:
Марина Головаха – директор на „НИИ по информационна медицина“ в гр. Киев, Украйна, семеен лекар с
над 10-годишна практика, специалист по електропунктурна диагностика и информтерапия, специалист по
организация на здравеопазването, асистент в катедрата по фитотерапия, хомеопатия и биоинформационна
медицина на Киевския медицински университет УАНМ, ръководител на курсове по електропунктурна диагностика и информтерапия.

Автор е на монографията „Информдиагностика и информтерапия“, има повече от 60 научни публикации.
Автор е на методиките по обучение: „Информационни технологии за развитие на навиците при управление
на информацията на обучаващите се в курсове и семинари“, „Телемедицински технологии в практиката
на информтерапевта“, „Навици при структуриране на информацията. Системен анализ.“, „Диференциална
диагностика и системен анализ в медицината“.
Автор и съавтор е на редица разработки за тестване на алергени, паразити, хомеопатични препарати и др.
Практикуващ лекар: изучавала е няколко години всекидневното използване на практичните методи
на микрогенераторната диференциална диагностика, хомеопатията, фитотерапията, фунготерапията,
апитерапията, микроелементната терапия, съставяне на индивидуални диети, терапия с подправки,
психотерапия, книги за самолечение, сорбенти и други методи за очистване, соционични функции. Има
практика по използването на акупунктура, цветодиагностика, диагностика по Накатани и стаж в областта
на семейната медицина.