Събития

subitie1

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ 2018Г.

Информираме, че подготвяме разширеният курс БРТ

от 01.06.2018 до 03.06.2018 г. който включва
ФОЛ МЕТОД
ВЕГЕТАТИВНО-РЕЗОНАНСЕН ТЕСТ

Структура на курса:
ДИАГНОСТИКА ПО МЕТОДА НА Р. ФОЛ 01-02.06.2018г.
Първи ден
9.00 – 11.00
Въведение. История на възникването на метода. Диагностични възможности на метода. Показания и противопоказания за провеждане на изследването. Особенности на апаратурата. Изисквания към работното място, към лекаря/оператора и към пациента. Системата от енергийни канали – меридианите. Обща характеристика на Биологичноактивните точки (БАТ) – анатомични особености, техника за точно намиране на БАТ.
11.00 – 11.10
Почивка
11.10 – 13.00
Понятието „Феномен на падащата стрелка“ (ФПС). Запознаване със „Селектор за медикаменти“. Възможности за създаване на „Личен селектор“ и на „Външен селектор“. Понятието „трас“. Създаване на „Карта на пациента“. Понятието електропроводимост на организма (ОП). Интерпретиране на показателите при извършване на тестването.
13.00 – 14.00 Обедна почивка
14.00 – 17.00
Практически занимания, отработване на техникита за намиране на БАТ, фиксиране на резултатите.
Втори ден
9.00 – 11.00
Описание на меридианите, точки по меридианите на ръцете. Създаване на маркери за тестване на заболявания, на паразити, вируси, бактерии, гъбички и едноклетъчни микроорганизми. Работа със „Селектор за медикаменти“. Изясняване на понятията при хомеопатичните разреждания и практическото им прилагане. Основи на класическата китайска медицина. Алгоритъм при работа с пациентите.
11.00 – 11.10
Почивка
11.10 – 13.00
Описание на точките по меридианите на краката. Феноменът на дългото действие при подбор на препаратите от Селектора. Как да работим с резонаторната чашка. Работа с програмното осигуряване на апарата за диагностика по метода на Фол. Оформяна на диагнозата, недостиг или излишък на хормони, микроелементи, ферменти. Работа с алергените от Селектора. Изготвяне на Отчет. Алгоритъм на работата с пациентите. Протокол за клиничното изследване на пациентите. Запознаване с програмите на апаратите „Агапит“ и „Партнер“.
13.00 – 14.00 Обедна почивка
14.00 – 17.00
Практически занимания по отработване на диагностичните методики, въпроси и дебати.


 

03.06.2018

 

ВЕГЕТАТИВНО-РЕЗОНАНСЕН ТЕСТ

9.00 – 11.00

История и основни принципи на вегетативно-резонансния тест. Интегративни показатели на жизнената дейност на организма – норма и патологии. Запознаване с методиката и с нейните принципи на действие. Използване в БРТ на метода на филтрирането или на прякото измерване. Изграждане на връзки. Работа с маркерната база от препарати.

11.00 – 11.10

Почивка

11.10 – 13.00

Работа със Селектора за изграждане на модела на болестта, изграждане на връзки. Тестване на биологичните индекси (БИ), за да се определи нивото на токсично натоварване на мезенхима на организма като цяло или на отделни органи и системи.

Норма на БИ за различните възрастови групи. Фотонният индикс (ФИ ) като показател, който демонстрира степента и дълбочината на въздействие на хомотоксините върху структурата на ядрото на клетката. Норми на ФИ за различните възрастови групи.

13.00 – 14.00

Обедна почивка

14.00 -15.00

Протокол при изследването на пациента с помощта на БРТ. Формиране на отчета след изследването на пациента.

15.00 -15.10

Почивка

15.10 – 17.00

Практически занятия по методиката БРТ. Въпроси и обсъждания.

За повече информация
0  988 878 696 , 0 895 103 111


записване и въпроси


имейл: olvia.inf@gmail.com
https://www.olviacenter.com/

ФБ страница – Да запазим здравето си с ОЛВИЯ ИНФ ООД” 


Адресът на залата е гр.София, бул. Сливница 178, ет 3