Събития

subitie1

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2017Г.

Представяме ви учебен план/програма за обучението което ще се проведе от 09 до 13 ОКТОМВРИ 2017г. .Тема е Паразитология,  Експрес метод и Фол метод. За въпроси и записвания моля използвайте контактната форма в сайта или бутона “записване и въпроси”.В полето “ОТНОСНО” моля отбележете участие в събитие.

Адресът на залата е гр.София .бул.Сливница 178 ет.3

записване и въпроси

Курс

ПАРАЗИТОЛОГИЯ 09.10.2017

 

9.00 – 11.00

Определяне на понятието паразитологията. Класификация на възбудителите. Какво е паразитна интоксикация. Симптоматика на състоянието при наличието на паразити в тялото. Пътища на проникване на възбудителите в организма на човека.

 

11.00 – 11.10

Почивка

 

11.10 – 13.00

Основи на вирусологията и на бактериологията. Класификация и симптоматика на най-често срещаните заразявания с бактерии, вируси, едноклетъчни микроорганизми. Какво е условно патогенна флора при човека?

 

13.00 – 14.00

Обедна почивка

 

14.00 – 15.30

Понятието микози – классификация, симптоматика при заразяване с микози. Изменение на РН равновесието в човешкия организъм при заразяване с патогенни микроорганизми. Вирулентност, приспособимост на  патогените под действието на терапии с химически вещества. Чести грешки при назначаване на терапии с различните методи.

 

15.30 – 15.40

Почивка

 

15.40 – 17.00

Нарушения на витаминно–минералния състав на организма при заразяване с паразити. Хормонален,ендокринен, ферментен дисбаланс при интоксикация с различни микроорганизми.  Основи на дълголетието.

 

МЕТОД ЗА ЕКСПРЕСНО ТЕСТВАНЕ (ЕКСПРЕС ДИАГНОСТИКА) 10-11.10.2017

 

Първи ден

9.00 – 11.00

Въведение. История на възникването на метода. Диагностични възможности на метода. Показания и противопоказания за провеждане на изследването. Особенности на апаратурата. Изисквания към работното място, към лекаря/оператора и към пациента. Системата от енергийни канали – меридианите. Обща характеристика на Биологичноактивните точки (БАТ).

 

11.00 – 11.10

Почивка

 

11.10. – Техника за провеждане на измерванията. Запознаване с програмното осигуряване за „Експрес диагноситка“ на апарата „Спектрум“. Какво е „Експрес диагностика“?

 

13.00 – 14.00

Обедна почивка

 

14.00

Интерпретиране на показателите. Работа с динамичните прозорци на „Експрес“. Понятия и трактовка на „Чакри“ и „Аура“.

 

15.00 – 15.10

Почивка

 

15.10 – 16.00

Интерпретиране на резултатите от тестванията. Понятието „Етиологичен фактор“. Интерпретиране на получените от сегментите данни. Характеристика на сегментите.

 

16.00 – 16.10

Почивка

 

16.10 – 17.00

Ниво на управление на хомеостазата. Понятието извънклетъчна матрица или мезенхим. Електрофизиологичен модел на функциониране на организма. Какво са морфологичните биологичноактивни точки (БАТ)? Двойките ЯН-ИН меридиани. Основната идея за прилагане на резонанса в диагностиката и медикаментозни тествания. Аура или енергоинформационно поле.

 

17.00

Въпроси и дебати.

 

Втори  ден

9.00 – 11.00

Възможности на диагностиката. Информационно-функционални връзки с вътрешните органи и със системите от органи. Височина на показателите и интерпретиране  на цветовите им значения. Аналитични възможности на програмите. Основни познания за „Паразитоценологията“. Проблеми и заболявания, предизвикани от микроорганизми. Основни принципи при лечения на натоварването на организма, на органите и тъканите. Протокол за клиничните изследования на пациента, с помощта на Експрес диагностиката ( стъпка по стъпка). Формиране на Отчета.

 

11.00 – 11.10

Почивка

 

11.10 – 13.00

Понятието „Чакри“ и тяхното значение в лечебните методики. Аурата и нейното диагностично значение. Интерпретиране на резултатите при тестовете по  „Столбовидна диаграма“, определяне на електро-енергопотенциала. Техника за съпоставяне на  резултатите от различните видове тествания.

 

13.00 – 14.00

Обедна почивка

 

14.00 – 15.00

Концепцията за биорезонанса: Екзо и Едногенен биорезонанс. Историческа справка и статистика. Техника за подбор на лечебните програми. Техника за работа с “Отчети“.  Програмата „Хранителен навигатор“. Работа с Електронния селектор. Избор на препарати за тестване, техника за избор на лекарствени средства, на продукти за хранене, козметика, и др.

 

15.00

Почивка

 

15.10 – 17.00

Практически занимания. Въпроси и дебати.

 

 

 

ДИАГНОСТИКА ПО МЕТОДА НА Р. ФОЛ  12-13.10.2017г.

 

Първи ден

9.00 – 11.00

Въведение. История на възникването на метода. Диагностични възможности на метода. Показания и противопоказания за провеждане на изследването. Особенности на апаратурата. Изисквания към работното място, към лекаря/оператора и към пациента. Системата от енергийни канали – меридианите. Обща характеристика на Биологичноактивните точки (БАТ) – анатомични особености, техника за точно намиране на БАТ.

 

11.00 – 11.10

Почивка

 

11.10 – 13.00

Понятието „Феномен на падащата стрелка“ (ФПС). Запознаване със „Селектор за медикаменти“. Възможности за създаване на „Личен селектор“ и на „Външен селектор“. Понятието „трас“. Създаване на „Карта на пациента“. Понятието електропроводимост на организма (ОП). Интерпретиране на показателите при извършване на тестването.

 

13.00 – 14.00 Обедна почивка

 

14.00 – 17.00

Практически занимания, отработване на техникита за намиране на БАТ, фиксиране на резултатите.

 

Втори ден

9.00 – 11.00

Описание на меридианите, точки по меридианите на ръцете. Създаване на маркери за тестване на заболявания, на паразити, вируси, бактерии, гъбички и едноклетъчни микроорганизми. Работа със „Селектор за медикаменти“. Изясняване на понятията при хомеопатичните разреждания и практическото им прилагане. Основи на класическата китайска медицина. Алгоритъм при работа с пациентите.

 

11.00 – 11.10

Почивка

 

11.10 – 13.00

Описание на точките по меридианите на краката. Феноменът на дългото действие при подбор на препаратите от Селектора. Как да работим с резонаторната чашка. Работа с програмното осигуряване на апарата за диагностика по метода на Фол. Оформяна на диагнозата, недостиг или излишък на хормони, микроелементи, ферменти. Работа с алергените от Селектора. Изготвяне на Отчет. Алгоритъм на работата с пациентите. Протокол за клиничното изследване на пациентите. Запознаване с програмите на апаратите „Агапит“ и „Партнер“.

 

13.00 – 14.00 Обедна почивка

 

14.00 – 17.00

Практически занимания по отработване на диагностичните методики, въпроси и дебати.