КАТАЛОЗИ ОЛВИЯ

Миникилим

НОВО!!! ВЪНШЕН ИНДУКЦИОНЕН ЕЛЕКТРОД (МИНИ-КИЛИМЧЕ)

Външният Индукционен Електрод (мини-килимче) излъчва честоти, чрез които извършва квантова терапия. По време на терапията с биорезонансните апарати мини-килимчето създава много по-голямо излъчвателно поле.
Мини-килимчето работи като излъчвател с всички биорезонансни устройства на компания ОЛВИЯ ИНФ, които имат изход “индуктор“, например:
Партнер ПРО, Партнер Индукшън, Биовълна Мини.

Когато се прилага за терапевтично въздействие, лечебните и защитни честоти достигат по-обхватно и по-ефективно до различните органи и системи в тялото.

МИНИ КИЛИМЧЕ