Новини

БАХ

Тест за определяне на най-подходящата лична комбинация от есенции на д-р Бах

За  въпроси свързани с направата на теста или направата на капките на д-р Бах -позвънете на тел:0878 265 222 Гергана Копбаева

Упътване към теста

Предложения по-долу тест може да ви помогне да си направите самоанализ на душевното състояние (ако имате трезва самооценка и сте достатъчно искрен/а пред себе си) и въз основа на това да подберете най-подходящата за вас есенция или комбинация от есенции от цветята на  д-р Бах. За всяко от 38-те цветя има по три въпроса. Прочетете въпросите и маркирайте онези от тях, на които давате категоричен положителен отговор. В състава на вашата комбинация трябва да бъде включена всяка есенция, на която сте маркирали и трите въпроса, отнасящи се до нея. Трябва да се има предвид, че броят на есенциите, включени в една комбинация не трябва да надвишава 6 или в краен случай 7. Ако излизат повече есенции, прегледайте теста отново и редуцирайте есенциите до допустимия максимум, като оставите само онези от тях, които се отнасят до най-сериозните ви проблеми, свързани с вашето емоционално и душевно състояние. Допустимо е в състава на комбинацията да участват и есенции, за които сте дали 2 категорични положителни отговора, ако не надхвърляте допустимия максимален брой и ако се прецени, че тези есенции имат отношение към основния проблем.  Все пак, имайте предвид, че най-добре ще бъде, ако интерпретацията на теста бъде направена от специалист, още повече, че в много случаи(особено при по-комплицираните) за правилния подбор на есенциите, след първоначалния тест е необходимо да се проведе допълнително интервю и доста по-задълбочен анализ. При правилен подбор на есенциите, първите положителни резултати при някои пациенти се усещат още през първата седмица от терапията, докато при други това става малко по-късно. За постигането на задоволителни и трайни резултати, особено при пациенти с тежки хронични проблеми, често се налага да се проведат последователно 2 или 3 курса  на лечение с цветята на Бах (един курс най-често е 15-20 дни), като всеки курс обикновенно се провежда с различна комбинация. Изключително важно за крайния успех на терапията е положителната нагласа на пациента. Пристъпването към цветотерапията с негативно или резервирано отношение може да блокира действието на финните вибрации на есенциите и тогава  песимистичните очаквания наистина да се сбъднат. Затова, разтворете душата си и позволете на целебните енергии на цветята да ви облеят с целия си благодат и да отмият от вас всичките негативни вибрации, натрупани през годините.

Успех!

КЪМ ТЕСТА