image_2021_11_02T11_25_40_134Z

Индукционният репликатор е принципно нова разработка на 
компания Олвия. 
Той осъществява пряк пренос на лекарствените свойства на 
терапевтични и на антипаразитни програми, съдържащи се в апаратите 
за БРТ - Партнер Индукшън, Партнер Про и Партнер Нова върху други носители.