КАТАЛОЗИ ОЛВИЯ

Агапит

Каталог АГАПИТ

Функционалните възможности на терапевтичния комплекс АГАПИТ са много широки. Той ефективно може да се използва както в лечебни заведения и в различни по насоченост кабинети, така и в домашни условия. Комплексът осигурява възможност терапията да се извършва и по двата начина за подаване на информация към пациента: контактно (с електроди) и безконтактно (чрез външен индуктор с кабел – Матрак).

Каталог Агапит