КАТАЛОЗИ ОЛВИЯ

Partner Pro 500 progr 1 KORITZA – Копие

ПРОГРАМИ НА SD-КАРТА

Информацията в книжката „Програми на SD-карта“ е лесен пътеводител, който ще ви ориентира какви програми са включени в SD-картата на биорезонансните терапевтични апарати: Партнер Про, Партнер Индукшън, Агапит, Спарк.
Във всеки от апаратите има общо по 479 програми, които за улеснение в ползването и в търсенето им, са подредени по раздели.

Програми SD-карта