КАТАЛОЗИ ОЛВИЯ

Корица партнери

Апарати серия ПАРТНЕР

Терапевтичното въздействие върху заболяванията, симптомите и възбудителите с трите вида апарати – Партнер, Партнер Индукшън и Партнер Про, се извършва с едни и същи честоти.

Апарати серия ПАРТНЕР