Възможности на Биорезонансната Терапия

brt22

Граници на приложение

Може да се разчита на успех при използването на БРТ – терапията при лечение на всяко състояние, при което съществена роля играят електромагнитните колебания и информацията – била тя за патология или за здраве.

Сферата на използване е много голяма. Не е известна нито една област от медицината, в която да не играят роля собствените колебания на пациента. Затова може да се каже, че за използването на дадения метод не съществуват граници и противопоказания.

БРТ е особено ефективна в тези случаи, когато постигането на терапевтичен успех чрез методите на традиционната медицина е невъзможно или е съпроводено с големи загуби на време и пари.