КАТАЛОЗИ ОЛВИЯ

Catalog Olvia last_Page_01

Каталог ОЛВИЯ 2019

Компания ОЛВИЯ ИНФ ООД е водеща в областта на биорезонансните технологии. Тя предлага на българския, европейския и на други пазари високотехнологични биорезонансни апарати – диагностични и терапевтични. Произвежданите от компанията апарати отговарят на всички нормативи и стандарти, които се изискват в Европейския съюз.

Catalog Olvia Inf 2019